Jump to Navigation Jump to search Jump to Content Jump to Footer

NRW.INVEST’in Tokyo’daki iştiraki NRW Japan K.K.’nin Başkanı Georg K. Löer ile bir röportaj

NRW Japan K.K. 1992 yılında NRW.INVEST’in ilk yurt dışı iştiraki olarak Tokyo’da kuruldu. Bir ekonomi ve ticaret merkezi olarak Kuzey Ren-Vestfalya eyaletini ön plana çıkaran gerekçelerin neler olduğunu ve Japon firmalarını hâlihazırda hangi iktisadi konuların meşgul ettiğini, Georg K. Löer bu röportaj kapsamında tasvir ediyor.

  • Bay Löer, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletini bir yatırım ve kuruluş merkezi olarak tanıtırken kullandığınız en güçlü argümanınız nedir?

Almanya ölçeğinde bakıldığında Kuzey Ren-Vestfalya (NRW), doğrudan yabancı yatırımlar bakımından, birçok iktisadi performanslar yönünden ve piyasa yelpazesinin genişliği açısından lider konumdadır. Sanayi ve hizmetler sektörünün tüm alanlarını kapsayan bu kadar geniş bir firma çeşitliliğini başka hiçbir federal eyalet sunamıyor. Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 konularında Kuzey Ren-Vestfalya gerek DAX endeksinde yer alan büyük şirketleriyle ve gerekse “gizli şampiyonlarıyla” dünya lideridir. Ancak uluslararası şirketlerin takdir ettiği en önemli husus şudur: Kuzey Ren-Vestfalya’da yerleşik bu kuruluşlar, Almanya ve Avrupa piyasalarının tam ortasında yer alırlar.

  • Çalıştığınız coğrafyada Kuzey Ren-Vestfalya’yı yatırımcılar açısından özel surette çekici kılan şey nedir?

Kuzey Ren-Vestfalya, Almanya ve kıta Avrupa’sında bulunan Japon şirketleri için 1 numaralı ticari kavşak noktasıdır. Bu şirketler, gerek işleri ve gerekse kendi toplulukları için burada istifade ettikleri mükemmel altyapıyı fazlasıyla takdir etmektedir. Japon firmaları, çok geniş bir işkolu yelpazesi üzerinden teknolojinin yüksek koşullarına uygunluk sağlayan, yüksek kaliteli ürün ve hizmetler sunmaktadırlar. Onlar burada ideal satış pazarlarına ulaşabilmelerinin yanı sıra, birlikte “başarı öyküleri” kaleme alabilecekleri, dünya seviyesinde araştırma ve geliştirme yapabilecekleri paydaşlarla da yine Kuzey Ren-Vestfalya’da bir araya gelebiliyorlar.

  • Japon firmaları hâlihazırda hangi iktisadi konulara ilgilerini yoğunlaştırmış durumda?

İster cezai gümrük vergileri şeklinde olsun, isterse bölgesel veya küresel çaptaki münferit faaliyetler şeklinde olsun; ticaret bariyerleri ve frenlemeleri nedeniyle doğan ve artan belirsizlikler, Japon şirketlerinin başını ağrıtmaktadır. Tıpkı Alman şirketleri gibi onlar da, piyasalara serbestçe girebilme ve iyi ve adil bir işbirliği anlamında iş bölümü yapabilme imkânlarına sahip olmalıdır. Hızlı bir demografik ve teknolojik değişime ancak Japon ekonomisinin daha fazla uluslararası hâle gelmesiyle ulaşılabilir.

  • Sizi Kuzey Ren-Vestfalya ile şahsen ilişkilendiren nedir?

Ben kendim Vestfalya kökenliyim. Yani Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin kalbinden geliyorum. Rheinland bölgesinde (Bonn kentinde) ve Doğu Vestfalya bölgesinde (Büren kentinde) okula gittim, Ren, Ruhr ve Lippe nehirleri arasındaki toprakları çok erkenden tanımış oldum. Almanya’nın ve yurt dışının birçok başka şehir ve bölgelerinde yaşamış, çalışmış ve yükseköğrenim görmüş olmama rağmen, memleketim olan bölgeye bir bağlılık hissediyorum. Haar tepelerinden Soester Börde ovasına doğru her baktığımda, buradaki insanlara ve bu yöreye yönelik bir coşku ve gururla doluyorum.