Jump to Navigation Jump to search Jump to Content Jump to Footer

NRW.INVEST İsrail / Tel Aviv Temsilcisi Charme Rykower ile bir röportaj

Röportajda NRW.INVEST İsrail/Tel Aviv temsilcisi Charme Rykower, İsrail ile ekonomik ilişkiler, İsrail’daki Startup dünyası ve kendisinin Kuzey Ren-Vestfalya’ya olan kişisel bağı üzerine konuşuyor.

  • Kuzey Ren-Vestfalya’yı (NRW) bir yatırım ve ticaret merkezi olarak tanıtırken kullandığınız en güçlü argümanınız nedir?

NRW, ekonomik açıdan güçlü ve her şeyden önce endüstriyel olarak nüfuzlu şirketleri temsil ediyor. NRW'de, diğerlerinin yanı sıra bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT), enerji, makine mühendisliği, mobilite ve biyoteknoloji alanlarında en önemli ulusal ve uluslararası aktörleri görebilirsiniz. Başka hiçbir (federal) eyalet, böylesi branşlarüstü endüstriyel paydaşlar ve potansiyel müşteriler ağı sunmaz. Yani burası İsrailli teknoloji firmalarının gözünde gerçek bir cennet, çünkü NRW’den ve NRW'deki geleneksel ve dünya çapında başarılı şirketler, dijital gelecekte de ekonomik üstünlüğün devam etmesini güvence altına alabilmek için, Endüstri 4.0 çerçevesinde yenilikçi teknolojik çözümlerin arayışı içerisindeler.

Buna Eyaletin mükemmel jeostratejik konumunu ekleyin. Burası Almanya'nın, aynı zamanda Batı Avrupa’nın da kalbinde, önemli ihracat pazarlarına ulaşmak için lojistik bir düğüm noktası.

  • Kuzey Ren-Vestfalya ile İsrailli Startup dünyası arasında hangi sinerjileri görüyorsunuz?

Çelişkili bir şekilde sinerjiler, iki taraf arasındaki kültürel farklılıklardan ortaya çıkıyor. İsrailliler çarpıcı derecede hızlı, esnek, yaratıcı ve bazen de cüretli. Buna karşılık, Alman kültürüne uygun olarak, Kuzey Ren-Vestfalya'lı kurucular daha temkinli, kendi halinde ve iyi yapılandırılmışlar. Bu nedenle, her iki düşünce yapısının birbirlerine adaptasyonuyla harika sinerjiler ortaya çıkıyor.

İsrailli Startup’lar ölçeklenebilirlik ve uzun vadeli planlama noktasında, aynı zamanda iş modelleri açısından da hala çok şey öğrenebilirken, NRW’deki Startup’lar, İsrailli Startup kültürüne bakarak, sorunlara kısa vadeli yaratıcı çözümler sunmak gibi, birkaç şey alabilirler.

Önemli bir nokta da olası bir başarısızlığı göze alabilmektir. Hem mesleki hem de özel olarak riske girmek ve bu sırada bir başarısızlığı doğalmış gibi göze almak İsrailli gündelik hayatın ayrılmaz bir parçası iken, Alman müteşebbisler, çoğunlukla başarısızlığa uğrama korkusuyla iş kurma girişimlerinde ve yeni iş süreçlerindeki belirsizlikten çekinmektedirler.

  • NRW ve İsrail'deki Startup mecrası arasındaki farklar neler?

Burada öncelikli olarak üç baskın farklılık görüyorum.

Bir yandan, iki taraf ta galiba bilhassa gelişimleri aşamasında farklılık gösteriyorlar. İsrail ekosisteminin, hem aktörlerin olgunlaşmasında fiili olarak hem de teknolojik gelişme açısından, NRW’nin ve karşılaştırılabilir federal eyaletlerin ekosisteminden yaklaşık 10 yıl önde olduğunu tahmin ediyorum. Bu, esas olarak daha önce bahsedilen riske karşı tutumdan kaynaklanmaktadır. Sonuçta, “Venture Capital” (girişim sermayesi) risk sermayesinden başka bir şey değildir. İsrail’deki “VC” sahnesi artık sonraki jenerasyona geçse de, Almanya’da risk (girişim) sermayesine hala oldukça nadir rastlanmaktadır.

Diğer bir fark ise, Startup ekosisteminin desteklenmesinde devletin rolüdür. İsrail’de daha henüz 90’lı yıllarda, sayesinde bugün mevcut olan hızlandırıcılar ağının ilk kilometre taşlarının döşendiği, devlet sermayesi tahsis edilmişti. Bugüne kadar devlet, temel görevi Early Stage ve Seed Stage Startup’lara iki yıllık bir süre için inkübasyon yapmak olan ve bu esnada kendilerine devlet finansmanı tahsis edilen tematik inkübatörlere lisans vermektedir.

Üçüncü bir ayırt edici özellik, iki ülkenin büyüklüğüdür. İsrail derken çok küçük ve dolayısıyla toplumsal ve de mesleki olarak derli toplu bir ülke söz konusu olduğundan, hakim aktörleri tanımak daha kolaydır. Coğrafi yakınlık iletişimi kolaylaştırır ve basitçe söylemek gerekirse, Startup dünyasının kalbi olan Rothshild Bulvarı'nda henüz bir öğle yemeği atıştırırken bile, son gelişmeler üzerine fikir alışverişinde bulunabilirsiniz.

  • Sizi kişisel olarak Kuzey Ren-Vestfalya’ya bağlayan nedir?

Orada başarılanlar için derin bir hayranlık. Ekonomik güç tesadüfen oluşmaz, ancak zor ve sebat edilen bir çalışmanın sonucudur. NRW, dünya çapında lider piyasa oyuncularına gururla bakabilir. Buna ek olarak her seferinde, Ren ve Ruhr bölgesindeki insanların dostluğu ve samimiyeti beni etkiliyor. Bununla birlikte, kişisel karşılaşmalar her zaman dostane, doğrudan ve son derece profesyonel.