Jump to Navigation Jump to search Jump to Content Jump to Footer

Facebook, Kuzey Ren-Vestfalya’ya yatırım yapıyor

Söz konusu ABD’li holding, Almanya’daki ikinci “silme merkezini” Essen kentinde açıyor. Böylece Ruhr Metropolünde yaklaşık 500 kişilik yeni bir istihdam alanı oluşuyor.

Avusturyalı hizmet sağlayıcı “CCC Competence Call Center” ile işbirliği içinde olmak üzere; yeni oluşturulan ekip Sonbahar 2017’den itibaren kullanıcı bildirimlerini gözden geçirecek ve yasadışı içerikleri ortadan kaldıracak. Facebook hâlihazırda Berlin’de bu iş için 700 kişi çalıştırıyor.

İnternet güvenliği ve İnternet’teki iletişim kültürü bakımından, bundan sonra Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinden de önemli bir katkı ortaya konulacak olmasından memnuniyet duyan KRV-Eyalet Başbakanı Armin Laschet şu sözlerin altını çiziyor: “Dünya çapındaki bir şirketin bu yeni yatırımı, eyaletimizdeki istihdam alanları bakımından olumlu bir gelişme. Ruhr bölgesinin kalbinde yer alan Essen kenti, dünya çapındaki bir holding olan Facebook’u ikna etmeyi başarmış ve böylece küresel internet iletişiminde merkezi bir görev üstlenmiştir.”

Facebook Orta Avrupa Bölgesi Müdürü Martin Ott ise şu açıklamada bulundu: “Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve yasadışı içeriklerle olan mücadelemiz çerçevesindeki gayretlerimizi daha da artıracağız. Biz, Alman ekonomisinin bir parçasıyız ve bilhassa Almanya’daki angajmanımızı daha da geliştirebilmek için Essen bölgesine yatırım yapıyoruz.”

Yatırım lokasyonu için karar verilirken Ruhr Metropolünün tercih edilmesinde, özellikle yüksek kültürlerarası yetkinlikleri bulunan ve birden fazla lisan konuşan uzmanların temin edilebilirliği etkili oldu. Facebook hâlihazırda sadece Almanca konuşan çalışanlar değil, Farsça, Türkçe, Kürtçe veya Arapça dillerine hâkim olan insanlar da arıyor.

Facebook tarafından vurgulandığı üzere, ‘İçerik Yönetimi’ olarak adlandırılan bölümde çalışanlara gerekli tüm destekler veriliyor. CCC Operasyonlar Müdürü Ulf Herbrechter, şu hususun altını çizdi: Çalışanlara düzenli eğitimler, yoğunlaştırılmış kurslar ve psikolojik danışmanlık hizmetleri verilerek, müstakbel işlerine iyi bir şekilde hazırlanmış olmalarına önem veriliyor.