Jump to Navigation Jump to search Jump to Content Jump to Footer

ABD kökenli yeni bir yerleşim

Dijitalleşme uzmanı LHP Europe firması ile bir röportaj

Şirketlerin, çalışanlarını Covid-19'dan korumak için kullanabilecekleri bir yazılım – Bu, LHP Europe şirketinin faal olduğu çok sayıdaki alandan sadece bir örnek. Amerikan menşeli söz konusu şirket, tarım, gemi taşımacılığı, tıp ve mobilite gibi farklı sektörlerden müşterileri için dijital çözümler geliştiriyor. Genel Müdür Dr.-Ing. Ralf Marquard verdiği röportajda bunun tam olarak ne anlama geldiğini ve şirketin Köln şehrindeki yeni lokasyonlarında hangi hedefleri takip ettiği hususunda bilgi veriyor.

"Daha iyi bir yaşam sağlamak ve çevresel anlamda sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için dünya genelinde bağlantılar kurmak" - LHP Europe şirketi misyonunu böyle tanımlıyor. Bunu daha detaylı açıklayabilir misiniz?

Tabi, memnuniyetle. Misyonumuz yaşam kalitesi, çevre uyumluluğu ve sürdürülebilir bir gelecek bakımından birbirleriyle iç içe geçmiş çeşitli yaklaşımları içeriyor.

Kuruluşumuz kendini, müşterilerimize yönelik olarak, gelecek nesillerimiz ile bizlere bugüne kıyasla daha gelişmiş durumda olduğunu gösterebilen bir çevre yaratan çözümleri geliştirmenin ve bunları uygulamanın sorumluluğunda görmektedir. Ayrıca, insanların yaşam ve çalışma koşulları ile bu sayede sosyal temeldeki koşullarını, sanayi ve teknolojideki değişimlerin beraberinde getirdiği zorlukların üstesinden gelebilecekleri ve bunları biçimlendirebilecekleri şekilde iyileştirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla kapsamlı eğitim programları sunuyoruz. Bir dijitalleştirme şirketi olarak müşterilerimizi çok yönlü verilerini daha iyi izleyip analiz edebilmeleri ve süreçlerin optimizasyonu açısından kullanabilmeleri için ağa bağlıyoruz. Böylece, dünya çapında en yüksek verimlilikle çok kolay iletişim kurabilen bu şirketler de müşteriler ve iş ortakları ile harici olarak bağlantı kuruyor.

  • LHP Europe şirketi, 2019'un sonundan beri burada, Almanya'da temsil ediliyor. Burada, üzerine bilhassa odaklanarak çalışmak istediğiniz alanlar nelerdir?

Esas itibariyle tabii ki Amerika'da başarıyla hayata geçirdiğimiz tüm ürün ve hizmetlerimizi Almanya'daki firmalara tanıtmak ve birlikte çalışmanın avantajlarını göstermeyi amaçlıyoruz. Görüşmelerde, süreçlerdeki ve iş akışlarındaki olası boşlukları birlikte teşhis etmeye çalışıyoruz.

Almanya’da özellikle portföyümüzden üç iştigal konusunu ön planda görüyoruz:

  • Şeffaflık oluşturmak ve yürütme sürelerini optimize etmek için üretim süreçlerinde nesnelerin interneti (IoT) ve veri analizi yöntemlerini kullanarak dijitalleşmeyi tesis etme.
  • Geliştirme süreçlerini optimize etme ve ürün kalitesini korurken geliştirme sürelerini kısaltma.
  • Ve üçüncü bir nokta olarak, işlevsel güvenlik açısından süreç akışlarının analiz edilmesini, iyileştirilmesini veya geliştirilmesini görüyoruz.

LHP Europe şirketinin yöntemleri ve süreçleri, genel olarak müşteri konumundaki şirketlerin verimliliğini artırmaya ve bunun sonucu olarak pazar konumlarını iyileştirmeye katkıda bulunuyor.

  • Covid-19 pandemisinin de bir sonucu olarak, dijitalleşme birçok alanda güçleniyor. Siz bunu nasıl yaşıyorsunuz ve bu durumun LHP Europe şirketi üzerinde nasıl bir etkisi var?

Evet, bu doğru. Bu güçlenmeyi fark ettik. Şirketler büyük ölçüde çalışanlarının evden çalışmasına izin verdiler ve bu durumun süreçlerin verimliliğine olumsuz anlamda ya hiç ya da önemsiz oranda yansıdığını keşfettiler. Bugün bu şirketler, modern dijitalleştirme yöntemleri karşısında açık fikirlilikle duruyorlar ve süreç akışlarında daha fazla verimlilik iyileştirmesi sağlayabilmek için LHP Europe şirketimiz ile ortak projelerden istifade ediyorlar.

Ayrıca, çalışanlar için talep edilen sosyal mesafenin kolayca uygulanmasına yardımcı olan ve bireysel çalışanların enfeksiyon kapması durumunda sadece sınırlı sayıda çalışanın muayene edilmesini sağlayan “Bağlantılı İşyeri Sistemimizi (Connected Workplace System)” bazı şirketler için tesis etme imkânına sahibiz.

  • Şirketiniz için konum olarak Kuzey Ren-Vestfalya'nın sunduğu avantajlar nelerdir?

Küresel ölçekte konumlanmış holdinglerin yanı sıra, Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti özellikle çok sayıda orta ölçekli şirkete sahip. Bunlar, çoğunlukla kamuoyunda pek öne çıkmayan, ancak özel ürünleri ve hizmetleriyle kabul görmüş, küresel pazar konumuna sahip "gizli şampiyonlar" olarak anılıyor. Bunlar, çok açık fikirli bir şekilde karşımıza gelen ve dijitalleşmedeki hizmetlerimizin ve de bu hizmetlerin ekonomik ve teknolojik faydalarının farkına varıp memnuniyetle kullanan dinamik şirketler.

Buna ek olarak Kuzey Ren-Vestfalya, ilgi çekici araştırma ve ön geliştirme projelerini birlikte yürütmek ve uygun yeni çalışanlar kazanmak adına bizim için son derece önemli olan çok sayıda prestijli ve başarılı üniversite ve yüksekokul sunuyor. Hâlihazırda Kuzey Ren-Vestfalya'dan üç üniversite ile stratejik bir ortaklık bağımız bulunuyor.

Önümüzdeki 10 yıl içinde Kuzey Ren-Vestfalya'da enerji alanında kömür kullanımından aşamalı olarak vazgeçilmesiyle birlikte, mevcut işgücünün yeniden eğitilmesi gerekli olacak. Eğitim programlarımız sayesinde çalışanları dijitalleşmede yeni teknolojilere hazırlayabiliriz. Bununla bağlantılı olarak, Kuzey Ren-Vestfalya'da gittikçe artan sayıda Startup şirketlerin kurulduğu gözlemleniyor. Bu şirketleri çok yönlü olarak, örneğin temiz enerji ve ekolojik sürdürülebilirlik alanları da dahil olmak üzere destekleyebiliriz. Bu konuda sanayi, üniversiteler ve resmi mercilerle uygun bir şekilde ortak çalışmalar sürdürüyoruz.