Jump to Navigation Jump to search Jump to Content Jump to Footer

NRW'den nitelikli iş gücü - Birinci sınıf yetenek havuzu

Scroll down

Kuzey Ren-Vestfalya'daki işgücü piyasası Avrupa'nın en büyük ve en çeşitli yetenek havuzlarından biridir. NRW'de, üst düzey işgücünün ve akademisyenlerin yoğunluğu özellikle yüksektir. Gençler burada yaklaşık 70 üniversite ve meslek yüksek okulunda eğitim görmektedir:  Çoğu teknik, mühendislik veya BİT bölümleri olmak üzere, her yıl 110.000'den fazla öğrenci yükseköğrenimlerini tamamlayıp mezun olmaktadır.

NRW, Avrupa'nın en önemli iş gücü piyasalarından biridir

Yaklaşık 18 milyon nüfusu ve 9,6 milyon çalışanıyla NRW, Avrupa'daki en büyük ve en önemli iş gücü piyasalarından biridir. Bu sayı, 9,4 milyon çalışan sayısı olan Hollanda'dan daha büyük olup, Belçika'nın ise (4,8 milyon) iki katından fazladır. Avrupa'nın diğer en iyi ekonomik bölgeleri ile karşılaştırıldığında NRW sadece işgücü piyasasının büyüklüğü ile değil, aynı zamanda bilgi ve insan sermayesinin yüksek yoğunluğu ve mevcudiyeti ile de öne çıkmaktadır.

Fachkraefte_Visual_4K.jpg

NRW'nin parlak beyinleri: Avrupa'nın en büyük yetenek havuzu

NRW, Almanya'da bir numaralı uzman yetenek havuzu olarak kabul edilir. Başka hiçbir eyalette buradaki kadar çok üniversite öğrencisi yoktur. Bu öğrenciler dünyanın dört bir yanından geliyorlar ve eğitimlerinin ardından doğrudan sahada büyük bir uluslararası yetenek havuzu oluşturuyorlar. Hem bölgedeki yerel ekonomi hem de uluslararası şirketler, NRW'deki bu yüksek kalifiye iş gücünden faydalanmaktadır.

750.000'den fazla üniversite öğrencisi 100.000'den fazla yabancı üniversite öğrencisi 4.700 farklı yüksek öğrenim programı 500 MINT bölümü Her yıl 110.000'den fazla üniversite mezunu

750.000'den fazla üniversite öğrencisi

NRW'de hali hazırda kayıtlıdır. Bu sayı, iki akademik merkez olan Londra ve Île-de-France'ın toplamı kadardır.

100.000'den fazla yabancı üniversite öğrencisi

NRW üniversitelerinde öğrenim görmektedir. Bu sayı komşu Hollanda ve Belçika'dan daha fazladır. Kuzey Ren-Vestfalya üniversitelerinde okuyan öğrencilerin neredeyse sekizde biri yabancıdır ve bunlar arasında en büyük grubu Türkiye’den gelen öğrenciler oluşturmaktadır. Sıralamada daha sonra Çin, Hindistan ve Suriye'den gelen öğrenciler yer almaktadır. NRW'nin eğitim ve inovasyon gücü de bu uluslararası çeşitlilikten beslenmektedir.

4.700 farklı yüksek öğrenim programı

Ekonomi, hukuk ve sosyal bilimler gibi klasik çalışma alanlarından MINT konularına (matematik, bilgi teknolojisi, doğa bilimleri, teknoloji), sanat ve müziğe kadar mezunlar işgücü piyasasına geniş çeşitlilikte bir eğitim  geçmişiyle girmektedir.

500 MINT bölümü

eğitim teknik, mühendislik veya BİT odaklı olduğundan, MINT lisans programları NRW'deki eğitim konularının önemli bir odak noktasıdır. MINT dersleri, ekonomi ile birlikte özellikle uluslararası öğrenciler arasında popülerdir.

Her yıl 110.000'den fazla üniversite mezunu

NRW'de eğitimlerini tamamlamaktadır. Bir yüksek öğrenim bölgesi olarak NRW, Almanya genelindeki öğrenciler için oldukça caziptir: Almanya'daki her dört üniversite mezunundan biri NRW'de eğitim görmüştür. NRW'de yetişen uzmanlar çok sayıda şirketin büyümesine katkı sağlamaktadır.

NRW'de Avrupa çapında benzersiz bir üniversiteler ağı

NRW'de Avrupa çapında benzersiz bir üniversiteler ağı

NRW'de yaklaşık 70 üniversiteden oluşan geniş ve mükemmel bir ağ, yüksek nitelikli uzmanların ve araştırmacıların yetişmesini sağlamaktadır. Bölgede yer alan 14 devlet üniversitesinden iki tanesi elit üniversite statüsünde yer alır: Aachen Teknik Üniversitesi (RWTH) ve Bonn Rheinische Friedrich-Wilhelms-Üniversitesi. NRW'de ayrıca kamuya ait 16 Meslek Yüksekokulu, 7 Sanat ve Müzik yüksekokulu, 25 akredite özel sektöre ve kiliseye bağlı yüksekokul ve 5 Kamu Yönetimi Yüksekokulu bulunmaktadır.

14 Mükemmeliyet kümelenmesi üst düzey araştırma ve öğretim sunmaktadır. Mükemmeliyet kümelenmesi, üniversitelerde veya üniversite ağlarında uluslararası düzeyde rekabetçi araştırma alanları için proje bazlı finansman sağlamaktadır. Bilim insanları böylece en iyi uluslararası araştırmacıları işe alabilir ve aynı zamanda mükemmel genç araştırmacılar yetiştirebilir. Genellikle farklı disiplinler ve kurumlar tek bir araştırma projesi üzerinde birlikte çalışmaktadır.

Kuzey Ren Vestfalya'da uluslararası okullar ve kültürel çeşitlilik

NRW'deki okul yelpazesi de kültürlerarasıdır: Yedi uluslararası ve on bir yabancı kökenli okul, küresel odaklı bir eğitim yolunun temelini oluşturmakta ve dünyanın dört bir yanından gelen şirket çalışanlarının aileleri için de önemli bir konumsal avantaj teşkil etmektedirler.

Uluslararası okullar, özel eğitim kurumlarıdır. Burada öğrenciler, çok sayıda üniversiteye ve eğitim kurslarına erişim sağlamak için uluslararası alanda tanınan diploma ve nitelikler edinebilirler.

Ayrıca eyaletteki Fransa veya Japonya gibi farklı ülke menşeli okullarda da organizasyon, öğretim ve okul yönetmelikleri ilgili ülkeye uygundur; öğrenciler burada ilgili ulusal diploma ve yeterlilikler için hazırlanır.

NRW'de insan kaynakları gelişimi: İkili sistemde genç yeteneklerin desteklenmesi

Alman meslek eğitimi uluslararası alanda çok iyi bir üne sahiptir. Teorinin ve uygulamanın birleşimi, çırakları gelecekteki çalışma hayatlarına en iyi şekilde hazırlar. Tanınmış kalifikasyonlar eğitimin kalitesini garanti eder ve uzmanlar eğitimlerine devam etmek veya ilerletmek isterlerse, NRW'de doğru adrestedirler.

Teori ve uygulama konusunda iyi eğitimli

İkili eğitim sistemi, bir şirketteki uygulamalı eğitim ile bir meslek okulundaki teorik bilgi öğretimini birleştirir. Şirketteki eğitim, en başından itibaren uygulamaya yöneliktir: Stajyerler burada en son teknik gelişmeleri öğrenirler. Buna paralel olarak meslek okulu, şirketteki faaliyetlerin teorik altyapısını sağlar. Mesleki eğitimin sonunda Sanayi ve Ticaret Odası ya da Zanaatkarlar Odası tarafından yapılan bir sınav, farklı yeterliliklerin karşılaştırılabilirliğini sağlıyor.

Bu şekilde Almanya, tüm çalışanlar için sürekli olarak yüksek bir eğitim seviyesini garanti eder. NRW'deki birçok gelişmiş şirket, tam da bu nedenle mükemmel eğitimli kalifiye uzmanlar üretmektedir.

NRW'nin yetenek havuzu için personel gelişimi

Ayrıca, NRW'deki çok sayıda devlet inisiyatifi, iş dernekleri, zanaat odaları, sanayi ve ticaret odaları ve sendikalar çok çeşitli ve ileri eğitim ve öğretim kursları sunmakta ve böylece hedeflenen personel gelişimini desteklemektedirler.

Göçmenlerin nitelikleri de işgücü piyasamız için önemli bir kaynaktır, bu nedenle NRW, tüm şirketlerin yabancı uzmanların becerilerinden yararlanabilmesi için yurtdışında edinilen niteliklerin tanınmasını mümkün olduğunca basit ve adil hale getirmektedir.

Fotoğrafların kaynakları

@ Düsseldorf Marketing & Touprismus GmbH
@ RWTH Aachen University, Peter Winandy
@ Industryviews, Shutterstock
@ mauritius images, iStock