Jump to Navigation Jump to search Jump to Content Jump to Footer
Yenilikçi fikirleriyle Avrupa'nın lojistik merkezi

NRW'de Yeni Lojistik

Scroll down

Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Avrupa'nın en önemli lojistik merkezlerinden biridir.

Merkezi konumu, mükemmel ulaşım altyapısı,  Belçika ve Hollanda limanlarına yakınlığı ile lojistik sektörü için ideal koşullar sunmaktadır. Tüm bunlar NRW'yi sektör için önde gelen bir büyüme merkezi haline getirmektedir.

Yarının lojistiği, yalnızca verimli ve kaynak tasarrufu sağlayan değil, aynı zamanda dijitalleşme ve uluslararasılaşmayı teşvik eden ve vasıflı çalışan eksikliğini gideren yeni yaklaşımlar gerektirmektedir. NRW, eyaleti bir lojistik merkezi olarak değişimin öncüsü haline getiren geniş tabanlı bir araştırma ortamı ve çok sayıda geleceğe odaklanmış şirket sunmaktadır.

Yeni Lojistik, lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinin bütünsel optimizasyonunu, verimliliğinin artırılmasını ve sürdürülebilir tasarımını ifade eder. Bu sadece karayolları, demiryolları, su ve hava yollarında altyapı geliştirmeye yönelik yenilikçi yaklaşımları değil, aynı zamanda en son teknolojilerin entegrasyonunu da içermektedir. Geleceğin lojistik zorluklarını çağdaş çözümlerle karşılamak için yapay zekâ, makine öğrenimi, nesnelerin interneti ve otomasyonun kullanımına özellikle odaklanılmaktadır. Lojistik hizmet sağlayıcıları, e-ticaret şirketleri, teknoloji sağlayıcıları, tedarik zinciri yönetimi yazılım şirketleri ve nakliye şirketleri de dahil olmak üzere çok sayıda taraf bu konuda çalışmaktadır.

„Bir bilim ve teknoloji merkezi olarak NRW, Avrupa'nın kalbinde yer almaktadır. Buna bağlı olarak da güçlü lojistik araştırmaları ve lojistik ekonomisi açısından adeta biçilmiş kaftandır. Son yıllarda lojistiği Dortmund'daki yedi bilimsel uzmanlık alanından biri haline getirebilmemiz ve Ruhr bölgesini lojistik ve bilişim alanında tanınmış bir merkez olarak uluslararası alanda görünür kılmamız tesadüf değildir. Araştırma lojistiğinin de önemli bir rol oynadığı "Lamarr Makine Öğrenimi ve Yapay Zekâ Enstitüsü" ile Dortmund'da, Alman hükümetinin yapay zekâ stratejisinin bir parçası olarak 2022'den bu yana kalıcı olarak finanse edilen ülke çapındaki beş üniversite düzeyindeki yapay zekâ yetkinlik merkezinden birine sahibiz.“

Autor

Prof. Dr. h. c. Michael ten Hompel

Enstitü Müdürü, (Fraunhofer Malzeme Akışı ve Lojistik Enstitüsü IML)

% 24

NRW'de
Almanya'daki tüm Yeni Lojistik sektörü şirket sayısına NRW'nin katkısı. NRW'de yerleşik 400 şirket eyalette yaklaşık 8.100 kişiyi istihdam etmektedir

9 Şirket

NRW'de
Almanya'daki en büyük 25 lojistik şirketinden dokuzunun genel merkezi NRW'de yerleşiktir.

¼

NRW'de
Almanya'daki tüm lojistik merkezlerin dörtte biri NRW'de bulunmaktadır. Örneğin: Amazon, Esprit, TK Maxx, Zalando.

Değişen lojistik: Verimlilik ve sürdürülebilirlik için NRW şirketleri

NRW'de faaliyet gösteren ve yenilikçi çözümlerle lojistik sektöründe devrim yaratan çok sayıda şirket bulunmaktadır. Bu şirketler, tedarik zincirlerini mümkün olduğunca verimli ve sürdürülebilir hale getirmek için büyük veri, yapay zekâ ve blok zinciri gibi teknolojilerden yararlanmaktadırlar. Lojistik ve dijitalleşmenin birbiriyle yakın ilişkisi, Kuzey Ren-Vestfalya'da ekonomiyi sürdürülebilir şekilde güçlendirecek yeni iş modelleri ve hizmetler yaratmaktadır.

REMIRA Group GmbH

proLogistik

Fiege Logistik Stiftung & Co. KG

Rhenus SE & Co. KG

Levi Strauss & Co

İnovasyonun ideal çerçeve koşullarıyla buluştuğu yer

Eyaletin nüfusu en yoğun bu bölgesi, genç şirketlere sadece lojistik sektörüne yönelik ileriye dönük fikirlerini geliştirmek için değil, aynı zamanda bunları başarılı bir şekilde uygulamaya koymak ve pazarda yer edinmek için de ideal bir ekosistem sunmaktadır. 

Depotcity

adiutaByt

Smart City Loop

Yarının lojistiği için trendler ve perspektifler

Yeni Lojistik sektörü daha verimli, sürdürülebilir ve esnek bir lojistik organizasyonu için çabalamaktadır. Araç kullanımını optimize etmek ve şehir içi trafiği azaltmak amacıyla farklı şirketlerin ürünlerinin birlikte taşındığı parsiyel mal lojistiği önemli bir trenddir. Liefergrün gibi Startup'lar, teslimat ve iade çözümlerinin operasyonel planlamasını şirketlerin bireysel ihtiyaçlarına göre özelleştiren yenilikçi dijital tedarik zinciri çözümleri sunmaktadırlar.

Bir diğer trend ise taşınması zor olan hacimli mallara yönelik kapsamlı hizmetlerdir. Brenger gibi Startup'lar, bireyler ve KOBİ'ler için mobilya ve diğer hacimli eşyaların taşınmasını sağlamaktadır. Bu, örneğin ofis taşımalarının planlamadan paketleme ve yer değiştirmeye kadar bütünüyle ele alınabileceği anlamına gelir.

Büyük ürün depoları için robot desteği de bir başka trend. Unchained Robotics'in modüler MalocherBot'u gibi robotlar, depolardaki verimliliği ve ergonomiyi artırmak için ayıklama, paletleme ve makine yüklemesini otomatikleştirme gibi görevleri yerine getirmektedir.

Üniversite ve araştırma ortamı

NRW'deki araştırma enstitüleri ve üniversiteler: Lojistikte inovasyonun itici güçleri

Yoğun üniversite ve araştırma ortamıyla NRW, yeni lojistik alanında da güçlü bir bilim merkezi olarak kabul edilmektedir. Eyalet otonom sürüş, gerçek zamanlı IoT analitiği, mobilite ve trafik yönetimi, inter- ve intralojistik sistemlerin optimizasyonu ve döngüsel ekonomi lojistiği gibi birçok araştırma alanında yüksek düzeyde uzmanlığa sahiptir.

Fraunhofer Malzeme Akışı ve Lojistik Enstitüsü IML

Fraunhofer Malzeme Akışı ve Lojistik Enstitüsü IML

Dortmund'daki Fraunhofer Malzeme Akışı ve Lojistik Enstitüsü IML, planlama ve kontrolden, süreçlerin optimizasyonuna ve yeni teknolojilerin geliştirilmesine kadar lojistiğin birçok yönüyle ilgilenmektedir. IML'nin çalışmalarının güncel bir örneği, ormansızlaştırma içermeyen tedarik zincirleri geliştirmek için açık kaynaklı bir teknolojinin kullanıldığı "Forestguard" pilot projesidir. Blok zincir temelli söz konusu teknoloji bunu yapay zekâ, nesnelerin interneti ve coğrafi bilgi sistemleri ile birleştirmektedir. Proje, belirli hammadde ve ürünlerin AB çapında iç pazara ancak ormansızlaşma ve orman tahribatı ile ilişkili olmamaları halinde ithal edilebilmesini öngören AB yönetmeliğinin uygulanmasına önemli bir katkı sağlamaktadır.

Fraunhofer Akıllı Analiz ve Bilgi Sistemleri Enstitüsü IAIS

Fraunhofer Akıllı Analiz ve Bilgi Sistemleri Enstitüsü IAIS

Sankt Augustin'deki Fraunhofer Akıllı Analiz ve Bilgi Sistemleri Enstitüsü IAIS, geleceğin lojistiğini daha akıllı ve verimli hale getirmek için yeni teknolojilerin geliştirilmesi üzerinde çalışmaktadır. Odak noktası yapay zekâ, makine öğrenimi ve büyük veridir. Örneğin Fraunhofer IAIS, lojistikte dağıtım için yapay zekâ tabanlı bir çözüm olan akıllı mal akışı yönetimi üzerinde çalışmaktadır.

Fraunhofer Uygulamalı Bilgi Teknolojileri Enstitüsü (FIT)

Fraunhofer Uygulamalı Bilgi Teknolojileri Enstitüsü (FIT)

Sankt Augustin'deki Fraunhofer Uygulamalı Bilgi Teknolojileri Enstitüsü FIT, lojistik de dahil olmak üzere çeşitli uygulama alanlarında bilgi teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılması üzerine çalışmaktadır. Amaç, lojistik süreçlerini daha verimli, sürdürülebilir ve müşteri odaklı hale getirmek için yeni teknolojileri kullanmaktır. Fraunhofer FIT'in çalışmalarına bir örnek de KINLI projesidir: Bu proje, özellikle et ürünleri olmak üzere tedarik zincirlerinde gıda kalitesinin izlenmesi için yapay zekâ tabanlı bir çözüm geliştirmektedir.

Ostwestfalen Lippe Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Ostwestfalen Lippe Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Ostwestfalen-Lippe Uygulamalı Bilimler Üniversitesi de Yeni Lojistik alanında faaliyet göstermektedir. Ayrı bir "Teknik Lojistik Laboratuvarı" sabit ve mobil robot teknolojilerine odaklanmaktadır. Laboratuvar, lojistik süreçlerinin otomasyonu ve dijitalleştirilmesi için yeni teknolojiler ve çözümler araştırmakta ve geliştirmektedir. Buna bir örnek, kontur değişkenli otomatik güdümlü araçlara (AGV'ler) sahip bir sistemin hayata geçirildiği KonVa projesidir. AGV'ler, depoların ve üretim tesislerinin şekillerine esnek bir şekilde uyum sağlayabilmeli ve duruma bağlı olarak, örneğin engellerin etrafında manevra yapmak için konturlarını dinamik olarak değiştirebilmelidir. Bu, karmaşık ortamlarda da kullanılabilecekleri anlamına gelir.

Duisburg-Essen Üniversitesi

Duisburg-Essen Üniversitesi

Duisburg-Essen Üniversitesi'nde (UDE) Ulaştırma ve Lojistik Sistemleri Kürsüsü, ulaştırma ve lojistik sistemlerinin planlanması, organizasyonu ve kontrolü ile ilgilenmektedir. Sürdürülebilir ve kentsel bir toplumun gereksinimlerini karşılayan yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine özel önem verilmektedir. Örneğin Kürsü, Kentsel-Endüstriyel Tedarik için Yetkinlik Ağı araştırma projesinin bir parçası olarak kentsel alanlarda lojistiğin sürdürülebilirliğinin geliştirilmesi üzerinde çalışmaktadır.

Fotoğrafların kaynakları

© Shutterstock, Fit Ztudio
© Fraunhofer IML
© Shutterstock, metamorworks
© AdobeStock, ipopba
© Fiege Group
© Rhenus SE & Co. KG
© John van Groendaal & Delta Development
© Rhein Kreis Neuss
© Shutterstock, tech_BG
© Smart City Loop
© Shutterstock, Robb Shaffer
© Shutterstock, NicoElNino
© Shutterstock, Andrii Yalanskyi
© TH OWL, Prof.‘in Dr.-Ing. Li Li/M. Eng. Julian Pölert 
© Shutterstock, Suwin66

Sorularınıza yanıt vermekten mutluluk duyarız!

NRW.Global Business Türkiye / Istanbul

Trade & Investment Agency of the German State of North Rhine-Westphalia (NRW)
İnönü Cad. 43/4 D.9 Taksim-Gümüşsuyu
34437 İstanbul, Türkiye

4 kolay adımla Kuzey Ren-Vestfalya'ya | NRW

Yurtdışındaki uluslararası ofislerimiz ve Düsseldorf'taki merkez ofisimizle, NRW'deki başarılı yerleşimleriniz için size destek veriyoruz. Yerleşim projenizde, bir ortağınız olarak ilk görüşmeden başarıyla sonuçlanana kadar gizlilikle size eşlik ediyoruz.

1 Analiz & Planlama
2 Kuruluş Yeri Seçimi
3 Uygulama
4 Kuruluş Sonrası Destekler

Yenilikçi Teknolojik Alanlar

Kuzey Ren-Vestfalya sadece ağır sanayinin ve KOBİ'lerin eyaleti olmaktan çıkalı çok uzun zaman oldu. Mükemmel araştırma kümelerinin, yenilikçi Startup'ların, küresel pazarlarda ve sektöründe lider ve dünya çapında aktif KOBİ'lerin dinamik ortamında, Almanya ekonomisinin başarısını eşi benzeri olmayan bir şekilde temsil eden bir federal eyalet gelişti. E-mobilite, Siber Güvenlik, Endüstri 4.0 veya Biyoteknoloji, Medikal Teknoloji gibi her alanda, NRW şimdiden geleceğe yönelik çalışıyor.

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji

NRW – Avrupa'da biyoteknoloji için bir inovasyon merkezi Daha fazla bilgi

Siber Güvenlik

Siber Güvenlik

Güvenli Bir Dijital Dünya için Daha fazla bilgi

NRW'de kimyasallar ve yeni malzemeler

NRW'de kimyasallar ve yeni malzemeler

Sürdürülebilir çözümlerde öncü Daha fazla bilgi

NRW’de Dijital Teknolojiler

NRW’de Dijital Teknolojiler

Dijital dönüşüm, gelecek için bir adım demek Daha fazla bilgi

Kuzey Ren-Vestfalya'da Enerji Teknolojisi

Kuzey Ren-Vestfalya'da Enerji Teknolojisi

Yenilikçi çözümlerle enerji dönüşümünü ileriye taşıma Daha fazla bilgi

NRW’de Çevre Teknolojisi (Greentech)

NRW’de Çevre Teknolojisi (Greentech)

Sürdürülebilir bir gelecek için çözümler Daha fazla bilgi

NRW'de Hidrojen

NRW'de Hidrojen

CO2'siz bir gelecek için Daha fazla bilgi

Medtech – Sağlık için Teknoloji

Medtech – Sağlık için Teknoloji

NRW - Tıp Teknolojileri için Büyüme ve İnovasyon Motoru Daha fazla bilgi

NRW'de Yeni Lojistik

NRW'de Yeni Lojistik

Yenilikçi fikirleriyle Avrupa'nın lojistik merkezi Daha fazla bilgi

NRW'de Akıllı Şehirler

NRW'de Akıllı Şehirler

Geleceğin şehri için fikirler Daha fazla bilgi

Akıllı Endüstriler

Akıllı Endüstriler

Üretim devrimi NRW'de Daha fazla bilgi

Akıllı Mobilite

Akıllı Mobilite

NRW'de akıllı mobilite çözümleri için yenilikler