Jump to Navigation Jump to search Jump to Content Jump to Footer
NRWGB_39L_Greentech_Motiv.jpg

Çevre Teknolojisi (GreenTech)

Sürdürülebilir bir gelecek için çözümler

Niş bir konudan büyüyen bir sektöre

Çevre Teknolojisi (GreenTech) ve Temiz Teknoloji (CleanTech), çağımızın en büyük sorunu iklim değişikliğine yönelik kapsayıcı çözümler sunmaktadır. Söz konusu sektör, çevresel sorunları ele almak, ekolojik ayak izini azaltmak ve böylece sağlıklı ekosistemlerde ekonomik büyümeyi sağlamak için sürdürülebilir teknolojilere ve çözümlere odaklanmaktadır. Odak noktası yenilenebilir enerjiler, enerji verimliliği, atık yönetimi, su yönetimi ve sürdürülebilir mobilitedir. 

Almanya, 2020'den 2030'a kadar hacmi iki kattan fazla artacak bu trend belirleyici gelecek pazarında yüzde 14 ile büyük bir paya sahiptir. Her şeyden önce NRW'deki çok sayıda şirketin buna katkısı takdire şayan: Almanya'nın bu en büyük yeşil teknoloji merkezinde, küresel oyuncular ve gelecek vaat eden Startup'lar Almanya'nın toplam çevresel ekonomik çıktısının neredeyse beşte birini üretmektedirler. Geçtiğimiz yıllardaki dinamik gelişim, sahadaki muazzam potansiyeli göstermektedir. 

Greentech böylece sadece çok sayıda yüksek nitelikli çalışan üretmekle kalmıyor, aynı zamanda geleneksel açıdan zengin sanayi bölgesi için yeni ve sürdürülebilir perspektiflerin önünü açıyor. Geniş araştırma ortamı bu büyüme motorunu yönlendirmeye devam ediyor. Bilim ve iş dünyasının bu kadar iç içe geçtiği başka bir sektör neredeyse yoktur.

"Geleceğin hidrojen bölgesi olarak Ruhr Metropolü, Avrupa'nın ortasında, sanayi şirketlerine ve tüm yeşil teknoloji sektörüne en iyi çerçeve koşullarını sunan, olağanüstü bir altyapıya, çeşitli araştırma ortamına ve mükemmel ağlara, büyük bir yenilikçi güce sahip bir yerdir. Ruhr bölgesi aynı zamanda 200 yılı aşkın bir süredir thyssenkrupp Steel için mükemmel bir lokasyon olmuştur ve tkH2Steel dekarbonizasyon projemizle geleceğin yeşil çelik endüstrisine dönüşümü burada gerçekleştiriyoruz."

Autor

Dr. Arnd Köfler

Teknolojiden Sorumlu Başkan (CTO) thyssenkrupp Steel Europe AG

171.600

kişi NRW'de
Yeşil Teknoloji ve Temiz Teknoloji alanında çalışmaktadır

27,9 Milyar

Avro
Kuzey Ren-Vestfalya'da Yeşil Teknoloji alanındaki şirketler, sektörün tüm Almanya'daki cirosunun neredeyse %25'ini üretmektedir (27,9 Milyar EUR).

%20

NRW
Çevre ekonomisi alanındaki Alman patentlerinin çoğu (yaklaşık 1/5) Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinden gelmektedir

1/5

NRW
Almanya'da bu sektördeki her beş şirketten biri Kuzey Ren-Vestfalya merkezlidir.

Güçlü öncü pazarlar aracılığıyla sektör çeşitliliği

Yeşil teknoloji sektörünün bir özelliği de çeşitliliğidir: Sürdürülebilir teknolojiler neredeyse tüm sektörlerde kullanılmakta ve çeşitlilik, çok spesifik, uygulamayla ilgili çözümlerden döngüsel ekonomi gibi kapsamlı konulara kadar uzanmaktadır. Bunların hepsi altı öncü pazarda özetlenebilir:

Enerji, Hammadde ve Malzeme Verimliliği

Enerji, Hammadde ve Malzeme Verimliliği

Kaynaklar, özellikle de yenilenemeyen hammaddeler mümkün olduğunca verimli bir şekilde  nasıl kullanılabilir? Hangi sürdürülebilir alternatifler var? Bu sorular örneğin enerji verimli üretim süreçleri, binalar veya ulaşım araçları söz konusu olduğunda özellikle enerji sektörünü etkilemektedir.

Döngüsel Ekonomi

Döngüsel Ekonomi

Döngüsel ekonomi, malzemeleri ve ürünleri mümkün olduğunca uzun süre paylaşmayı, yeniden kullanmayı, onarmayı, yenilemeyi veya geri dönüştürmeyi amaçlamaktadır.  Buna atık toplama, taşıma ve ayırma, malzeme ve enerji geri kazanımı ve çevre dostu düzenli depolama da dahildir. "Döngüsel Ekonomi" (Circular Economy), geri dönüştürülebilir malzemeleri tekrar kullanılabilir hale getirerek veya atık geri dönüşümü yoluyla bunları yeşil enerjiye dönüştürerek kaynakların korunmasına yardımcı olmaktadır.

Sürdürülebilir Mobilite

Sürdürülebilir Mobilite

Ulaşım, birçok sera gazı emisyonunun kaynağıdır. Alternatif tahrik teknolojileri ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen yakıtlar da buna paralel olarak talep görmektedir. Ancak akıllı trafik kontrolü ve ilgili altyapıların geliştirilmesi ve genişletilmesi gibi konular da giderek daha önemli hale gelmektedir. Yoğun nüfuslu merkezleri ve yoğun demiryolları, su yolları ve hava yollarından oluşan geniş ulaşım ağıyla Kuzey Ren-Vestfalya bu alanda büyük bir potansiyele sahiptir.

Sürdürülebilir Su Yönetimi

Sürdürülebilir Su Yönetimi

İklim değişikliği ilerledikçe su giderek daha kıt bir kaynak haline gelmektedir. Bu nedenle suyun verimli bir şekilde kullanılması - örneğin su şebekesinin genişletilmesi - ve her şeyden önce arıtma yoluyla atık suyun kullanılabilir hale getirilmesi giderek daha önemli hale gelmektedir.

Çevre dostu enerji üretimi, depolanması ve dağıtımı

Çevre dostu enerji üretimi, depolanması ve dağıtımı

Enerji dönüşümü günümüzün en büyük zorluklarından biridir. Fosil enerji kaynaklarından yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş ve bu yeşil enerjinin depolanması, taşınması ve dağıtılmasına yönelik çözüm arayışları, yenilikçi şirketler için birçok fırsat sunuyor.

Sürdürülebilir tarım ve ormancılık

Sürdürülebilir tarım ve ormancılık

Doğaya karşı bilinçli bir yaklaşım, sağlıklı ormanların ve sürdürülebilir tarımın desteklenmesini içerir. Çünkü bozulmamış ekosistemler iklim direncine de katkıda bulunur. Orman ve tarla yönetimine yönelik modern teknolojiler ve gübre, bitki koruma ürünleri (pestisit) ve yem maddelerinin hedefe yönelik kullanımı buna önemli bir katkı sağlamaktadır.

Geleneksel şirketler ve yenilikçi güç

Küresel pazar liderleri, gizli şampiyonlar, Startup'lar: Başka hiçbir federal eyalette endüstriyel ortam NRW'deki kadar yoğun, çeşitli ve yenilikçi değildir. Burada, tanınmış şirketlerin deneyimleri ve kaynakları, iddialı girişimcilerin taze fikirleriyle buluşuyor, bu da Greentech gibi dinamik bir sektör için en iyi koşulları sunuyor. 

thyssenkrupp

ZINQ

WILO

Remondis

Envelio GmbH

4traffic SET GmbH

Voltfang GmbH

Üst düzey uluslararası şirketler için cazip genişleme lokasyonu

NRW yeşil teknoloji sektörü, eyalet sınırlarının çok ötesinde bile dikkat çekici özelliklere sahiptir. En uygun konum faktörleri nedeniyle eyalet, dinamik pazar ortamından faydalanmak isteyen bazı tanınmış devler de dahil olmak üzere dünyanın her yerinden çok sayıda uluslararası şirketi kendine çekmektedir. 

Johnson Controls

Veolia

Bast Fibre Tech

Yenilikçi lokasyonlar uzmanlığı bir araya getiriyor

Yenilikçi şirketler ve yüksek vasıfli uzmanlardan oluşan geniş bir havuz: Her ikisi de NRW'nin yeşil teknoloji sektöründe bir araya geliyor ve birbirlerine ilham veriyor. Yaklaşık 70 üniversite ile son derece yoğun bir eğitim ve araştırma ortamına sahip olan Kuzey Ren-Vestfalya, iş piyasasına yeni fikirlerle giren çok sayıda genç yetenek yetiştirmektedir. Bilim ve iş dünyasının bu yakın ve uluslararası ağı, NRW'de sürdürülebilir yenilikler için kuluçka merkezleri yaratmaktadır.

Örneğin enerji, sürdürülebilirlik ve mobilite alanlarından Startup'lar ve şirketler 2024'ten itibaren Düsseldorf'taki Euref Kampüsünde buluşacak. Eyalet başkentinin havaalanı bitişiğindeki arazi Avrupa Enerji Forumu'na dönüştürülecek. Burada açığa çıkacak 80.000 metrekarelik ofis ve etkinlik alanı bunun için en iyi koşulları sunuyor. Proje, Euref Campus Berlin'den sonra Almanya'da türünün ikinci örneği olacak.

Buradan çok uzakta olmayan Wuppertal'de de, yenilikçi teknoloji sektörlerinden şirketler ve Startup'lar yerleşebilir: Şehrin en yüksek noktasında 19.000 metrekarelik bir alana sahip olan Smart Tec Campus Wuppertal, diğerlerinin yanı sıra yapay zekâ odaklı bilişim şirketlerini de kendine çekiyor. Sektörle yakın ilişki içindeki çevresel koşulların da etkisiyle, söz konusu Greentech yetkinlik kümesi içinde çok çeşitli ağ oluşturma fırsatları da bu şirketleri bekliyor olacak.

Fotoğrafların kaynakları

© mauritius images, Getty Images
© thyssenkrupp Steel Europe AG
© AdobeStock, peach_fotolia
© NRW.Global Business, Jan Tepass
© Adobe Stock, Miha Creative
© HEYST
© Shutterstock, Kekyalyaynen
© Adobe Stock, malp
© Getty Images
© Thyssenkrupp
© Shutterstock, Vladimir Mulder
© Shutterstock, Wisarut pumipak
© Remondis
© Envelio GmbH
© Shutterstock, Zapp2Photo
© Shutterstock, Petair
© Shutterstock, Kitreel
© Veolia
© Bast Fibre Tech

Sorularınıza yanıt vermekten mutluluk duyarız!

NRW.Global Business Türkiye / Istanbul

Trade & Investment Agency of the German State of North Rhine-Westphalia (NRW)
İnönü Cad. 43/4 D.9 Taksim-Gümüşsuyu
34437 İstanbul, Türkiye

4 kolay adımla Kuzey Ren-Vestfalya'ya | NRW

Yurtdışındaki uluslararası ofislerimiz ve Düsseldorf'taki merkez ofisimizle, NRW'deki başarılı yerleşimleriniz için size destek veriyoruz. Yerleşim projenizde, bir ortağınız olarak ilk görüşmeden başarıyla sonuçlanana kadar gizlilikle size eşlik ediyoruz.

1 Analiz & Planlama
2 Kuruluş Yeri Seçimi
3 Uygulama
4 Kuruluş Sonrası Destekler

Yenilikçi Teknolojik Alanlar

Kuzey Ren-Vestfalya sadece ağır sanayinin ve KOBİ'lerin eyaleti olmaktan çıkalı çok uzun zaman oldu. Mükemmel araştırma kümelerinin, yenilikçi Startup'ların, küresel pazarlarda ve sektöründe lider ve dünya çapında aktif KOBİ'lerin dinamik ortamında, Almanya ekonomisinin başarısını eşi benzeri olmayan bir şekilde temsil eden bir federal eyalet gelişti. E-mobilite, Siber Güvenlik, Endüstri 4.0 veya Biyoteknoloji, Medikal Teknoloji gibi her alanda, NRW şimdiden geleceğe yönelik çalışıyor.

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji

NRW – Avrupa'da biyoteknoloji için bir inovasyon merkezi Daha fazla bilgi

Siber Güvenlik

Siber Güvenlik

Güvenli Bir Dijital Dünya için Daha fazla bilgi

NRW'de kimyasallar ve yeni malzemeler

NRW'de kimyasallar ve yeni malzemeler

Sürdürülebilir çözümlerde öncü Daha fazla bilgi

NRW’de Dijital Teknolojiler

NRW’de Dijital Teknolojiler

Dijital dönüşüm, gelecek için bir adım demek Daha fazla bilgi

Kuzey Ren-Vestfalya'da Enerji Teknolojisi

Kuzey Ren-Vestfalya'da Enerji Teknolojisi

Yenilikçi çözümlerle enerji dönüşümünü ileriye taşıma Daha fazla bilgi

NRW’de Çevre Teknolojisi (Greentech)

NRW’de Çevre Teknolojisi (Greentech)

Sürdürülebilir bir gelecek için çözümler Daha fazla bilgi

NRW'de Hidrojen

NRW'de Hidrojen

CO2'siz bir gelecek için Daha fazla bilgi

Medtech – Sağlık için Teknoloji

Medtech – Sağlık için Teknoloji

NRW - Tıp Teknolojileri için Büyüme ve İnovasyon Motoru Daha fazla bilgi

NRW'de Yeni Lojistik

NRW'de Yeni Lojistik

Yenilikçi fikirleriyle Avrupa'nın lojistik merkezi Daha fazla bilgi

NRW'de Akıllı Şehirler

NRW'de Akıllı Şehirler

Geleceğin şehri için fikirler Daha fazla bilgi

Akıllı Endüstriler

Akıllı Endüstriler

Üretim devrimi NRW'de Daha fazla bilgi

Akıllı Mobilite

Akıllı Mobilite

NRW'de akıllı mobilite çözümleri için yenilikler