Jump to Navigation Jump to search Jump to Content Jump to Footer

Kuzey Ren-Vestfalya'da inovasyon ve en ileri araştırma alanı

Scroll down

NRW, Paris veya Londra'dan daha fazla akademik kuruma sahiptir; sayısız üst düzey araştırma enstitüsü NRW'deki yenilikleri hızlandırmaktadır. Burada binlerce araştırmacı her gün kendi alanlarındaki bilgi birikimini geliştirmektedir. Bu şekilde inovasyon, teknoloji ve bilgi transferi için en iyi koşulları ve Avrupa'nın en canlı Startup ekosistemi için verimli bir temel oluşturuyorlar.

Avrupa'nın en yoğun araştırma ağında her gün yeni bir inovasyon geliştiriliyor

Avrupa'nın başka hiçbir yerinde NRW'deki kadar küçük bir alanda bu kadar çok sayıda prestijli araştırma kurumu bulunmamaktadır: 70'e yakın üniversitenin yanı sıra 60'tan fazla teknoloji ve Startup merkezi ve 50'den fazla üniversite dışı araştırma kurumu, Avrupa'nın en yoğun araştırma ağını oluşturmaktadır. Bunlar NRW'de yeni inovasyonlar için ideal koşullar sunmaktadır; araştırma-geliştirme ve bilgi ve teknoloji transferi bu şekilde başarılı olmaktadır.

01 Jülich Araştırma Merkezi

Jülich Araştırma Merkezi

Jülich Araştırma Merkezi, "Helmholtz Birliği"nin bir parçasıdır ve 6.800 çalışanıyla Avrupa'nın en büyük araştırma merkezlerinden biridir. Enerji, çevre, sağlık ve bilgi teknolojisi alanlarında yenilikçi çözümler geliştirmektedir. Burada sadece güçlü, son derece esnek süper bilgisayar Jewels değil, aynı zamanda dünyanın en güçlü kuantum bilgisayarı da bulunmaktadır. 

02 Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR)

Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR)

Havacılık, uzay yolculuğu, ulaşım, enerji ve güvenlik, Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR) Köln'ün üzerinde çalıştığı araştırma alanlarıdır. Merkezin omurgasını rüzgar tünelleri, motor ve malzeme test tezgahları, yüksek akı yoğunluklu güneş fırını gibi büyük ölçekli test tesisleri oluşturmaktadır. "Helmholtz Birliği"nin bir parçası olan DLR, Köln'de yaklaşık 1.400 kişiyi istihdam etmektedir.

03 Alman Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi (DZNE)

Alman Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi (DZNE)

Bonn'daki Alman Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi (DZNE), Helmholtz Derneği çatısı altında Parkinson ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklar üzerine araştırmalar yürütmektedir.

04 İleri düzeyli Avrupa Çalışmaları ve Araştırma Merkezi (caesar)

İleri düzeyli Avrupa Çalışmaları ve Araştırma Merkezi (caesar)

Bonn'daki İleri Avrupa Çalışmaları ve Araştırma Merkezi (caesar), nörobilim alanındaki araştırmalarını modern fotonik, moleküler biyolojik, kimyasal ve mikroteknolojik yöntemler kullanarak yürütmektedir.

05 14 Max-Planck Enstitüsü

14 Max-Planck Enstitüsü

Kuzey Ren-Vestfalya'da bulunan Max-Planck Enstitüleri, biyoinorganik kimya, demir ve kömür araştırmaları, toplum araştırmaları, moleküler biyotıp ve radyo astronomi gibi konulara odaklanmaktadır.

06 16 Fraunhofer Uygulamalı Araştırma Enstitüsü

16 Fraunhofer Uygulamalı Araştırma Enstitüsü

16 Fraunhofer enstitüsü bilgi teknolojisi, lazer teknolojisi, lojistik, mikroelektronik, moleküler biyoloji, üretim teknolojisi, yazılım ve çevre teknolojisi gibi alanlarda uygulamalı araştırma çalışmaları yürütmektedir.

07 15 Johannes Rau Araştırma (JRF) Enstitüsü

15 Johannes Rau Araştırma (JRF) Enstitüsü

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti tarafından desteklenen Johannes Rau Araştırma Enstitüsü (JRF), Kuzey Ren-Vestfalya’da üniversite haricinde kamu yararına çalışan ve hukuki olarak bağımsız 15 araştırma enstitüsünü bir çatı organizasyonu olarak bir araya getirmektedir. Johannes Rau Araştırma Enstitüsü’nün görevleri arasında, araştırma alanında iş birliğini sağlamak, bilim alanında genç nesli desteklemek, halkla ilişkiler ve üye enstitülerin düzenli olarak değerlendirilmesi bulunmaktadır.

08 Gottfried Wilhelm Leibniz Bilim Derneği (WGL)

Gottfried Wilhelm Leibniz Bilim Derneği (WGL)

Kuzey Ren-Vestfalya'da bulunan Gottfried Wilhelm Leibniz Bilim Cemiyeti, bünyesindeki on enstitü ile araştırmalarını farklı disiplinlerde, örneğin yetişkin eğitimi, interaktif malzemeler, diyabet araştırması, iktisadi araştırmalar veya zooloji alanlarında yürütmektedir.

09 Alman Araştırma Vakfı

Alman Araştırma Vakfı

Kuzey Ren-Vestfalya eyalet üniversitelerinde Alman Araştırma Vakfı tarafından finanse edilen 67 Ortak Araştırma Merkezi bulunmaktadır.

NRW'de Araştırma: Dijital gelecek böyle görünüyor

NRW'deki araştırmacılar, büyük veri, akıllı endüstri veya kuantum teknolojisi gibi geleceğin dijital dünyasının tüm önemli konularına odaklanmış durumdalar. Farklı disiplinlerden bilim insanları, araştırma projelerini ilerletmek için üniversite ağlarında birlikte çalışmaktadır. 14 mükemmellik kümesi, uluslararası düzeyde rekabetçi projelerin araştırma fonu almasını garanti etmektedir. Siber-Fiziksel Sistemler, Akıllı Şehirler, Bilişim Güvenliği, Nesnelerin İnterneti, Lojistik ve Enerjiden Robotik ve Yapay Zekâya kadar yarının dünyası için en ileri araştırmalar NRW'de gerçekleştiriliyor:

NRW'nin Startup ekosistemi: Canlı ve sürekli büyüyor

Her ne kadar Almanya'da Startup denince akla ilk olarak Berlin gelse de, Kuzey-Ren Vestfalya (NRW) aslında Avrupa genelinde yerli ve uluslararası Startup'lar için en iyi lokasyonlardan biri olarak kabul edilmektedir. Büyük pazarı, geniş üniversite ve araştırma ortamı ve olağanüstü yetenek havusuyla eyalet, Startup'lardan Spin-off'lara ve hatta Unicorn'lara kadar yenilikçi iş modelleri ve ileriye dönük projeler için en iyi koşulları sunmaktadır.

Alman Startup Monitörü 2023'ye göre, tüm Alman Startup'larının yaklaşık yüzde 19'si NRW'de bulunmaktadır. Burada her gün 1,3 şirket kuruluyor; bu da NRW'nin başka hiçbir eyalette olmadığı kadar inovasyonu temsil ettiği anlamına gelmektedir. Genç şirketler iş modellerini oluştururken özellikle güçlü ağ yapılarından ve girişimci yoğunluğundan faydalanmaktadır: Bugün NRW'deki tüm girişimlerin yaklaşık yüzde 65'i gelirlerinin yüzde 50'sinden fazlasını B2B alanında elde etmektedir. 

Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti, dinamik bir Startup ekosisteminin teşvik edilmesine büyük önem vermektedir. Çünkü yenilikçi fikirler, örneğin enerji dönüşümünde veya iklim nötr bir endüstriye geçişte, bölgenin gelecekteki konumu için büyük önem taşımaktadır. 

NRW'nin startup ekosistemi, bölgesel dijital merkezlerden çok sayıda hızlandırıcı programa, finansman ve fonlama fırsatlarından canlı ağ oluşturma etkinliklerine, eşleştirme ve topluluklara kadar tüm olasılıklar için yoğun bir destek sistemi sunmaktadır. Daha fazla bilgiyi buradan öğrenin !

Fotoğrafların kaynakları

© German Aerospace Center (DLR)
© sdecoret, AdobeStock
© Pobytov, iStock
© Rafe-Swan, GettyImages
© bittedankeschön, AdobeStock
© Gorodenkoff, AdobeStock
© mdesignstudio, AdobeStock