Jump to Navigation Jump to search Jump to Content Jump to Footer
NRWGB_RGB_High_Potentials_KB_00258.jpg

Avrupa’nın en nitelikli iş gücü havuzlarından biri

Avrupa’nın en nitelikli iş gücü havuzlarından biri

Kuzey Ren-Vestfalya, yüksek nitelikli işgücüne ve akademisyenlere sahip olan bir eyalettir. Bölgedeki 68 üniversite ve meslek yüksekokulunda kayıtlı yaklaşık 756.000 öğrenci başarılı bir mesleki gelecek için eğitim görmektedir. Almanya’daki akademisyenlerin dörtte birinden fazlasının Kuzey Ren-Vestfalya’da yetişiyor olması, eyaleti Almanya’nın bir numaralı yetenek havuzu yapmaktadır. Sadece 2021 yılında Kuzey Ren-Vestfalya’daki yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin sayısı yaklaşık 114.000’dür. Bu geniş yetenek havuzundan yurt içindeki ve dışındaki şirketler istifade etmektedirler. Ayrıca eyaletin ileri düzeyde gelişmiş olan işletmeleri de, mükemmel eğitim görmüş uzman personel yetiştirmektedir.

university.jpg

Uluslararası alanda rağbet gören bir yükseköğrenim bölgesi

Kuzey Ren-Vestfalya'da bulunan geniş tabanlı yükseköğrenim olanakları yarının iş gücünün eğitimini garanti altına almaktadır.

  • 14 Devlet Üniversitesi
  • 16 Devlet Meslek Yüksekokulu
  • 7 Devlet Sanat ve Müzik Yüksekokulu
  • 25 akredite özel sektöre ve kiliseye bağlı yüksekokul
  • 5 Kamu Yönetimi Yüksekokulu
  • Bunların arasında elit statüde bulunan Aachen Teknik Üniversitesi (RWTH Aachen) ve Bonn Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitesi yer alıyor.
  • 14 mükemmeliyet kümelenmesi ve 5 akademik enstitü üst düzeyde öğretim sağlıyorlar

Bir yükseköğrenim bölgesi olan Kuzey Ren-Vestfalya'nın gittikçe uluslararası bir kimlik kazanması da eyaletin inovasyon gücüne önemli bir katkı yapmakta. Kuzey Ren-Vestfalya üniversitelerinde okuyan öğrencilerin neredeyse sekizde biri yabancıdır ve bunlar arasında en büyük grubu Türkiye’den gelen öğrenciler oluşturmaktadır. Sıralamada daha sonra Çin, Hindistan ve Suriye'den gelen öğrenciler yeralmaktadır. Yabancı öğrenciler arasında en çok tercih edilen bölümler: İktisadi bilimler, makine mühendisliği ve bilişim bölümleridir.

Multicultural_learning.jpg

Çok kültürlü eğitim

Kuzey Ren-Vestfalya’nın sunduğu eğitim olanaklarına bu kültürel çeşitlilik damgasını vurmaktadır: 5.450’den fazla eğitim kurumu arasında 8 uluslararası ve 8 yabancı okul vardır. Bu okullar sadece uluslararası odaklı bir eğitim yolunun temelini atmakla kalmıyor, özellikle şirketlerde çalışan yabancı uyruklu personelin aileleri için de önemli bir konumsal avantaj teşkil ediyorlar. Özel eğitim kurumları olan uluslararası okullarda öğrenciler üniversiteye giriş yeterliliği olarak uluslararası kabul görmüş diplomalar alabilmekteler. Yabancı okulların organizasyonu ve dersleri ise uluslararası okullardan farklı olarak her bir köken ülkede geçerli olan eğitim kanunları hükümleri uyarınca düzenlenmektedir ve orada uygulanan mezuniyetlere hazırlamaktadır.

Securing_the_workforce.jpg

İş gücünün garanti altına alınması

Eyalette uygulanan, firma içerisinde verilen pratik eğitim ile meslek okulundaki teorik bilgileri birbirine bağlayan, ikili eğitim sistemi, yarının çalışanlarının eğitimlerinin sürekli yüksek düzeyde kalmasını sağlıyor. Buna ek olarak eyalet bazındaki çok sayıda girişim, ekonomi dernekleri, sanayi ve ticaret odaları, zanaatkârlar odası ve sendikalar hedeflenen personel gelişimini desteklemekteler. Bu kurumlar, yaşam boyu eğitim ve öğretime ilişkin sundukları olanaklarla işgücü piyasası için ek potansiyelden faydalanma konusunda yardımcı olurlar. Çoğu yüksek vasıflı olan göçmenlerin yetkinlikleride eyalette önemli bir kaynak olarak kabul edilmektedir. Kuzey Ren-Vestfalya, işletmelerin bu insan kaynağından da yararlanabilmeleri için yurtdışında alınmış olan diplomaların tanınması işlemlerini mümkün olduğunca basit ve hakkaniyetli bir şekilde düzenlemektedir.

-