Jump to Navigation Jump to search Jump to Content Jump to Footer
Forschung.jpg

Yoğun araştırma ağı

Dünya standartlarında araştırma ve geliştirme

İster elit kategorideki Bonn Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitesi veya Aachen Teknik Üniversitesinde olsun, isterse Jülich Araştırma Merkezi’nde veya Alman Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi’nde, Leibniz Topluluğu’nun 10 enstitüsünde, 16 Fraunhofer enstitüsünde, 12 Max-Planck enstitüsünde ve yine üniversitelerdeki 68 özel araştırma bölümünde; binlerce bilim insanı ve geliştirici, kendi uzmanlık alanlarındaki bilgi birikimlerini her gün bir adım ileri taşıyorlar. Böylelikle Avrupa’nın en yoğun bilimsel araştırma ağında, inovasyonun ve teknoloji transferinin en iyi koşulları oluşturuluyor.

Kuzey Ren-Vestfalya’da araştırma kuruluşları

Kuzey Ren-Vestfalya’da aralarında iki elit üniversitenin de bulunduğu 68 yüksekokul, 10 mükemmeliyet kümelenmesi ve 5 akademik enstitü en üst düzeyde araştırma ve eğitim sağlıyor.

En üst seviyede eğitim ve araştırma

Jülich Araştırma Merkezi “Helmholtz-Gemeinschaft” kuruluşunun bir parçasıdır ve 6.800 çalışanı ile Avrupa’nın en büyük araştırma merkezlerinden biridir. Burada enerji, çevre, sağlık ve bilgi teknolojisi alanlarında yenilikçi çözümler geliştirilmektedir.

Havacılık, uzay, ulaşım, enerji ve güvenlik... Köln'de yerleşik Alman Havacılık ve Uzay Dairesi (DLR) tarafından üzerinde çalışılan araştırma alanlarıdır. Rüzgâr tünelleri, motor ve malzeme test tezgâhları, yüksek akım yoğunluklu güneş fırını gibi test amaçlı oluşturulmuş büyük ölçekli tesisler merkezin omurgasını oluşturmaktadır. DLR, “Helmholtz-Gemeinschaft” kuruluşunun bir parçası olarak Köln’de yaklaşık 1.400 çalışanı istihdam etmektedir.

Bonn’da bulunan Alman Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi (DZNE) “Helmholtz-Gemeinschaft” kuruluşunun çatısı altında Parkinson ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkları araştırmaktadır.

Bonn şehrinde bulunan “center of advanced european studies and research (caesar)” adlı bu merkez, nörolojik bilimler alanında gerçekleştirdiği araştırmalarını modern fotonik, moleküler biyolojik, kimyasal ve mikroteknolojik yöntemler kullanarak yürütmektedir.

Kuzey Ren-Vestfalya'da bulunan 12 Max-Planck Enstitüsü, örneğin biyoinorganik kimya, demir ve kömür araştırmaları, toplum araştırmaları, moleküler biyotıp ve radyo astronomi gibi alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir.

16 Fraunhofer Uygulamalı Araştırma Enstitüsü çalışmalarını diğerlerinin yanı sıra bilişim teknolojisi, lazer teknolojisi, lojistik, mikroelektronik, moleküler biyoloji, üretim teknolojisi, yazılım ve çevre teknolojisi alanlarında çalışmalarda bulunmaktadır.

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti tarafından desteklenen Johannes Rau Araştırma Enstitüsü (JRF), Kuzey Ren-Vestfalya’da üniversite haricinde kamu yararına çalışan ve hukuki olarak bağımsız 15 araştırma enstitüsünü bir çatı organizasyonu olarak bir araya getirmektedir. Johannes Rau Araştırma Enstitüsü’nün görevleri arasında, araştırma alanında iş birliğini sağlamak, bilim alanında genç nesli desteklemek, halkla ilişkiler ve üye enstitülerin düzenli olarak değerlendirilmesi bulunmaktadır.

Kuzey Ren-Vestfalya'da bulunan Gottfried Wilhelm Leibniz Bilim Cemiyeti, bünyesindeki 9 enstitü ile araştırmalarını farklı disiplinlerde, örneğin yetişkin eğitimi, interaktif malzemeler, diyabet araştırması, iktisadi araştırmalar veya zooloji alanlarında yürütmektedir.

Kuzey Ren-Vestfalya’da ayrıca Alman Araştırma Cemiyeti tarafından üniversitelerde desteklenen 68 özel araştırma bölümü bulunmaktadır.

R_D_support.jpg

Kuzey Ren-Vestfalya’da AR-GE destekleri

Ekonomi ve araştırma çevreleri arasındaki yakın işbirliği, Kuzey Ren-Vestfalya’nın lokasyon olarak sahip olduğu inovasyon gücü için önemli bir ön koşuldur. Kuzey Ren-Vestfalya Kültür ve Bilim Bakanlığı bu bilgi transferini desteklemeyi sürdürmek amacıyla, araştırma kurumlarıyla iletişim kurmak isteyen şirketler için bir veri bankası sunmaktadır. Bunun haricinde Kuzey Ren-Vestfalya’da elbette yeni fikirlerin ve genç araştırmacıların teşvik edilmesi üzerine de odaklanılmaktadır. 60’ı aşkın Teknoloji ve Girişimci Teşvik Merkezi, yenilikçi StartUp’ları, Spin-off şirketlerini ve yüksek teknoloji firmalarının yeni kuruluş ve yatırımlarını teşvik edip desteklemektedir. Bunlar genç şirketlere profesyonel alt yapı tesislerinin yanı sıra sanayi ve araştırma çevrelerinden iş ortaklarıyla piyasa yakınlığı sağlayan, oturmuş çalışma ağları sunmaktadırlar. Ayrıca Kuzey Ren-Vestfalya üniversitelerinde bulunan 30 teknoloji transfer merkezi, akademisyenlere şirket kuruluşlarında, fuar sunumlarında ve patent konularında destek vermektedirler.

-