Jump to Navigation Jump to search Jump to Content Jump to Footer

Şaşırtmayan sıralama: NRW Almanya'nın en cazip yatırım bölgesi

©NRW.Global Business

NRW; bir yatırım ve ticaret merkezi olarak Avrupa'nın önde gelen bölgelerinden biridir. Bu durum, Financial Times Group'un bir yan kuruluşu olan fDi intelligence tarafından yapılan "Geleceğin Avrupa Şehirleri ve Bölgeleri 2024" (European Cities and Regions of the Future 2024) adlı sektörün önde gelen araştırmasıyla da teyit edilmiştir.

NRW, bu geleneksel lokasyon karşılaştırma çalışmasında, Avrupa’daki büyük metropol bölgeler dikkate alındığında Paris (Île-de-France) ve Londra’nın (Güney Doğu İngiltere) ardından sıralamada en iyi konumda olan Alman bölgesidir. Söz konusu çalışmada, "Beşeri Sermaye ve Yaşam Tarzı" (2.), "İş Dostluğu" (2.), "Ağ Bağlantısı" (3.) ve "Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi" (3.) gibi diğer kategorilerde sürekli olarak yüksek puanlar ve ilk 3 sıralama ile genel toplu sonuca olumlu katkı sağlamıştır. Bu, bir önceki yıl elde edilen iyi sonuca göre daha da iyi bir gelişme olmuştur.

NRW; bölgede yerleşik yaklaşık 22.000 uluslararası şirket, tanınmış yüksek performanslı sanayi ortamı, yoğun üniversite ve araştırma ağı ve nitelikli uzmanlardan oluşan geniş yetenek havuzu ile Almanya'nın 1 numaralı yatırım yeri olarak sıralamaya damgasını vurdu. 

NRW.Global Business CEO'su Felix Neugart konuyla ilgili şunları söyledi: "Bu yılki fDi lokasyon değerlendirmesindeki mükemmel performans, Kuzey Ren-Vestfalya'nın Almanya içinde ve Avrupa metropol bölgeleriyle rekabette bir yatırım ve inovasyon lokasyonu olarak güçlü konumunun altını çiziyor. Halihazırda buraya yerleşmiş olan yaklaşık 22.000 uluslararası şirketle birlikte, ekonominin dönüşüm sürecini devam ettirmek ve NRW'yi Avrupa'nın ilk iklim-nötr sanayi bölgesi haline getirmek istiyoruz."