Jump to Navigation Jump to search Jump to Content Jump to Footer
NRWBG_Branchentexte_Energie_Header__c__Soonthorn_Wongsaita__shutterstock.jpg

NRW'de Enerji Sektörü

Enerji dönüşümünde başarı

Kişiler ve Şirketler için Enerji

Kuzey Ren-Vestfalya, Avrupa'nın en önemli enerji bölgesidir. Eyalet, uluslararası enerji şirketlerine, enerji yoğun üretim şirketlerine, enerji santrali üreticilerine ve çok sayıda enerji teknolojisi ve hizmeti geliştiricisi, sağlayıcısı ve kullanıcısına ev sahipliği yapmaktadır. 30'dan fazla üniversitedeki yaklaşık 120 enstitü ve yaklaşık 20 üniversite dışı araştırma kuruluşu, enerji verimliliğini artırmaya ve yenilenebilir enerji potansiyelinden yararlanmaya özel önem vererek enerji ile ilgili eğitim ve araştırma yapmaktadır. NRW, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, test edilmesi ve ticarileştirilmesi konusunda uluslararası öncüler arasında yer almaktadır.

 

46.000

Çalışan
Yenilenebilir enerji alanında 4.700'den fazla şirkette yaklaşık 46.000 kişi çalışmaktadır.

168

Milyon €
Yüksekokullardaki enerji araştırmaları için ayrılan ödeneklerden Kuzey Ren-Vestfalya'nın payına düşen kısım yıllık yaklaşık 168 Milyon Avro. Bu rakam, toplam ödenek miktarının yaklaşık 1/4'ine tekabül etmektedir.

Enerji dönüşümünün başarısı için projeler

Enerji verimli kullanımı, Kuzey Ren-Vestfalya'daki enerji araştırmalarının temel konularından biridir. Örneğin, Münster'deki Helmholtz Enstitüsü, "Enerji Depolamada İyonikler" başlıklı önemli bir konuyu ele alıyor: Üretilen elektriğin uzun vadede, büyük miktarda ve mümkün olan en küçük boyutlar içinde nasıl depolanabilir? Enstitü çalışmalarını öncelikli olarak her pilin en önemli bileşeni olan elektrolitler üzerinde yoğunlaştırmaya karar verdi. Kuzey Ren-Vestfalya, elektrik enerjisinin akıllı kullanımına yönelik araştırmalarda yürütüyor. Örneğin, enerji tedarikçisi RWE şirketi, akıllı kumanda edilebilir ağları (akıllışebekeler), akıllı sayaçları ve ağ bağlantılı ev teknolojisine odaklanan çeşitli pilot projeler yürütüyor. 

 

NRW'deki enerji sektöründen şirketler

NRW'de evinizde – Dünyada evinizde

Eskiden kömür - Bugün geleceğin enerjisi

Enerji sektöründe büyük oyuncu

Gelecek için klima teknolojisi

Rüzgar santralleri için redüktörler

Fotoğrafların kaynakları

© Soonthorn Wongsaita, shutterstock
© Tom Buysse, shutterstock.com
© Brian Guest, shutterstock
© I AM NIKOM, shutterstock.com
© industryviews, shutterstock